MY CARDEA

Organisatie

Cardea is een jeugd- en opvoedhulporganisatie in de regio Zuid-Holland Noord. Professionals helpen kinderen en jongeren van 0 tot 27 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen. De organisatie biedt ambulante hulp, daghulp, 24 uurshulp of combinaties hiervan. Cardea werkt nauw samen met onder andere gemeentelijke instellingen, Jeugd- en Gezinsteams, kinder- en jeugdpsychiatrie en (speciaal) onderwijs.

In de aanpak van Cardea staat de veiligheid van het kind of de jongere voorop. Bij de programma’s van Cardea wordt het hele gezin en de omgeving van het kind betrokken. Bij de werkwijze wordt gezocht naar oplossingen die passen bij het gezin, houden we de hulpverlening zo dicht mogelijk bij huis, om het kind zo veel mogelijk in de eigen omgeving te houden. Het aanbod kan omschreven worden als 'zorg op maat': voor iedere cliënt een passend programma.

Cardea houdt de effectiviteit van de geboden zorg goed in de gaten. Dit doet zij door er zelf onderzoek naar te doen, maar ook door programma's te gebruiken die (uit eerder onderzoek) al bewezen effectief zijn.

Twitter Facebook Print page Send 2 friend
Organogram

Hier vindt u het organogram van Cardea.

Meldcode

Cardea werkt volgens de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Signalen die kunnen wijzen op mishandeling of verwaarlozing worden door de hulpverlener met u besproken.