MY CARDEA

Jaarverslag 2017

Het jaar 2017 is een wederom een ‘sleuteljaar’ geweest voor onze organisatie. Het was een jaar waarin de continuïteit van Cardea -meer dan voorheen -een onderwerp van gesprek was. De eerdere gunning in de aanbesteding in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem aan het consortium GO! voor jeugd in 2016 werd ingetrokken door de uitspraak van de voorzieningenrechter. Dit betekende dat de gehele aanbestedingsprocedure opnieuw moest worden uitgezet. Met definitieve gunning sloot Cardea dit intensieve traject positief af.

Inhoud

Deze gunning gaf ook een nieuwe impuls aan de discussie over de toekomst van de organisatie. Omdat grote organisatorische problemen vooralsnog niet aan de orde zijn, kan de discussie over samenwerking met andere organisaties veel meer vanuit een inhoudelijk perspectief worden gevoerd. Dit heeft geleid dat onze focus voor nu is komen te liggen op coalitievorming en integratie van hulp in plaats van op organisatorische of bestuurlijke integratie.
In 2017 is ook de JGT-coöperatie verder ontwikkeld en zijn de JGT’s ‘gegroeid’ in hun functie. De verdere verzelfstandiging van de JGT-coöperatie, doordat de coöperatie rechtstreeks wordt ingekocht door Holland Rijnland, betekende ook dat het bestuur en de ‘moederorganisaties’ meer op afstand zijn komen te staan.

Organisatie

Twee niet te veronachtzamen problemen zijn het aanhoudend hoge ziekteverzuim en de groeiende overbelasting van personeel. Door krimpende budgetten van en dalende tarieven voor de hulp wordt er meer gevraagd van onze professionals dan voorheen. Daar waar er vacatures zijn, kost het ons steeds meer moeite om deze op te vullen vanwege de krapte van het arbeidspotentieel. Tel hierbij op de groeiende vraag om intensieve vormen van hulp en de verstopping in de spoed- en crisishulp.

Flexibel

Veranderingen in de bestuurlijke cultuur bij gemeenten –meer nadruk op financiële beheersing dan op inhoudelijke transformatie-maken het voor de jeugdhulporganisaties niet gemakkelijk. Tegelijk is er ook veel positiefs te melden. Zo neemt ons specialistisch cluster in omvang toe: het aandeel van Cardea in Haaglanden is groeiend en in 2018 kunnen we ook starten met Dialoog in de gemeente Haarlemmermeer. Cardea is een gezonde en sterke organisatie. We veranderen onder invloed van de wisselende omstandigheden en we geven blijk van een sterk aanpassend vermogen. Het vertrouwen in het potentieel en flexibiliteit in de organisatie en de niet aflatende energie onder het personeel dragen hieraan bij.

Gerrit Jan Hoogeland, Bestuurder

 

 

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend
Jaarverslag

Jaarverslag 2017