MY CARDEA

Crisishulp

Er zijn (acute) problemen in uw gezin waar u niet met elkaar uit komt en waardoor er een crisis is ontstaan. Bijvoorbeeld problemen tussen u en (één van) uw kinderen of in het gedrag van uw kind. De situatie loopt zo uit de hand dat de veiligheid van (één van) uw kinderen gevaar loopt. Wat moet u doen? Cardea biedt hulp thuis en 24 uurshulp.

Crisishulp thuis

Problemen die in het gezin ontstaan, worden ook zoveel mogelijk binnen het gezin opgelost. Hiervoor biedt Cardea crisishulp thuis. Afhankelijk van de situatie en de hulpvragen van uw gezin wordt een behandelprogramma samengesteld: op maat gemaakt voor uw situatie. 

De hulpverlener helpt u bij het zoeken naar oplossingen. Het doel is zo snel mogelijk het gevoel van veiligheid en de basisroutines te herstellen, samen met u de oplossingen voor de problemen op een rijtje zetten en helpen om deze nieuwe afspraken ook na te komen. In sommige gevallen kan uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen hiermee worden voorkomen. Cardea biedt twee varianten: Families First en Ambulante Spoedhulp. Download in de rechterkolom de folders voor meer specifieke informatie.

Kort En Intensief (KEI)
Korte en intensieve interventies gericht op ernstige gezins- en opvoedproblematiek.
Met KEI krijgen gezinnen vanuit een passende behandelmethode, intensieve hulp op maat. De hulp richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van gezinsleden en het versterken van opvoedingsvaardigheden van ouders. Bij ontwikkelingsproblematiek van het kind wordt met ouders gezocht naar een passende aanpak. Daarnaast wordt gewerkt aan het verbeteren van de gezinsrelaties en de relaties met familie en netwerk. Interventies zijn gericht op communicatie en het herstel van rust en veiligheid in het gezin. Hierbij wordt zoveel mogelijk het netwerk ingezet.
 

24 uurs crisishulp

Soms is het nodig om kinderen tijdelijk even niet meer thuis te laten wonen. Dat kan nodig zijn omdat de situatie in het gezin niet veilig is voor het kind of omdat het kind of de jongere even afstand moet nemen van de thuissituatie. Om de zaken voor zichzelf op een rijtje te zetten. Of voor de ouders om in rust de situatie te kunnen bekijken. Per kind wordt gezocht naar een tijdelijke oplossing, die zo goed mogelijk past bij de situatie. In een aantal gevallen kan een kind terecht bij iemand uit het netwerk van het gezin zelf, bijvoorbeeld een oma, een tante of vrienden. In andere gevallen kunnen kinderen geplaatst worden in een behandelgroep of in een gezinshuis van Cardea. Speciaal voor jongeren vanaf 12 jaar heeft Cardea crisisopvang, kinderen tot 12 jaar verblijven op crisisplekken in de regio.

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend
Brochure

Download hier de brochure van Crisishulp in pdf-formaat.

Crisis?!

Is er sprake van een crisis? Bel dan met het Jeugd- & Gezinsteam in uw gemeente www.jeugdengezinsteams.nl.

Als verwijzer kunt u voor het aanmelden en/of overleg crisishulp contact opnemen met 071 - 7518283