Verhalen & Nieuws

Welkom op de nieuwe pagina van de jongerenraad. Kijk gerust even rond en laat ons weten wat je ervan vindt.

De klachtencommissie jeugdhulp Zuid-Holland zoekt een nieuw lid. Belangrijk dat deze persoon onafhankelijk, integer en kritisch is en geen onverenigbare functies of tegenstrijdige belangen (verricht geen functies of gehonoreerde werkzaamheden bij of ten behoeve van de aangesloten instellingen).

Dit is de tijd om even stil te staan en achterom te kijken. Hoewel 2020 een bizar jaar was, hebben we toch de energie gevonden om "gewoon" door te gaan. Onze jongerenraad heeft belangrijk werk gedaan.

Cardea stopt geleidelijk met de methodiek MultiDimensionele Familie Therapie (MDFT). Naast enkele organisatorische redenen, hebben we het voornemen om de specialistische ambulante hulpverlening binnen Cardea om te vormen naar breed inzetbare, systemisch werkende teams.

De klachtencommissie jeugdhulp Zuid-Holland zoekt een nieuwe voorzitter. Belangrijk dat deze persoon goed kan luisteren, goed kan analyseren, realistische conclusies kan trekken en bovenal integer is. Bent of kent u iemand die in het profiel past? Neem dan snel contact op met de klachtencommissie. De sluitingsdatum is 15 november.

Met trots presenteren wij onze nieuwe missie, visie en kernwaarden. Omdat een beeld meer zegt dan 1000 woorden, hebben wij hem ook visueel gemaakt in een praatplaat onder leiding van Buro Brand

Voor veel van onze cliënten is de coronatijd een extra lastige periode. Een extra uitdaging bovenop de problemen die zij al hebben. Toen wij net als iedereen in maart werden geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid, hebben onze hulpverleners dan ook alles op alles gezet om de hulpverlening zo goed mogelijk door te laten gaan.

Met trots presenteren wij ons publieksjaarverslag van 2019. In 2019 zijn wij druk bezig geweest met het voorbereiden van een nieuwe organisatiestructuur en een hernieuwde visie. Deze heeft als overkoepelend thema ‘Samenwerken aan een kansrijke toekomst voor ieder kind.’ Met onze kernwaarden Samen, Professioneel en Oprecht, vormt dit de basis van ons werken. 

In dit jaarverslag vindt u voorbeelden hoe wij in 2019 met deze thema’s en kernwaarden aan de slag zijn gegaan. Veel leesplezier!

 

Jaarverslagf

 

Corona en de maatregelen hebben een grote impact. Hoe ga je om met deze uitzonderlijke situatie? Op deze pagina verzamelen wij tips speciaal voor ouders en verzorgers 

Corona en de maatregelen hebben een grote impact. Hoe ga je om met deze uitzonderlijke situatie? Op deze pagina verzamelen wij tips speciaal voor jongeren.