Verhalen & Nieuws

Welkom op de nieuwe pagina van de jongerenraad. Kijk gerust even rond en laat ons weten wat je ervan vindt.

Wat hebben de ouders van de driejarige Bas zich zorgen gemaakt. Hij fladdert met zijn handen, praat nog nauwelijks en reageert vaak niet als hem iets gevraagd wordt. Is er sprake van autisme zoals de logopediste voorzichtig heeft geopperd? Na een periode van diagnostiek voelen ze zich sterk genoeg om even zonder professionele hulp te kunnen. Jojanneke de Haas vertelt een verhaal uit de praktijk van ons diagnostiekteam Kijk Wat Ik Kan (KWIK).

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen, hebben we MultiDimensionele Familie Therapie (MDFT) afgebouwd. Hiervoor in de plaats, zijn we gestart met Intensieve gezinsbehandeling 12+. De doelgroep die voorheen naar MDFT ging kan hier nu terecht. Dit past binnen de methodische doorontwikkeling van de ambulante afdelingen voor gezinsbehandeling. Als er vragen zijn kan de aanmeldcoördinatie van Cardea je verder helpen.

Als je al heel lang op dezelfde manier met elkaar omgaat, is het heel lastig om het op een andere manier te gaan doen. Zelfs als je weet dat hoe het gaat helemaal niet werkt of zelfs pijnlijk en schadelijk is. Dat zie je vaak in gezinnen die vastlopen. In deze blog laat Vanda zien aan de hand van de situatie van de veertienjarige Felix en zijn moeder Bridget hoe lastig het is en hoe belangrijk die kleine stapjes zijn.

De klachtencommissie jeugdhulp Zuid-Holland zoekt een nieuw lid. Belangrijk dat deze persoon onafhankelijk, integer en kritisch is en geen onverenigbare functies of tegenstrijdige belangen (verricht geen functies of gehonoreerde werkzaamheden bij of ten behoeve van de aangesloten instellingen).

Dit is de tijd om even stil te staan en achterom te kijken. Hoewel 2020 een bizar jaar was, hebben we toch de energie gevonden om "gewoon" door te gaan. Onze jongerenraad heeft belangrijk werk gedaan.

Cardea stopt geleidelijk met de methodiek MultiDimensionele Familie Therapie (MDFT). Naast enkele organisatorische redenen, hebben we het voornemen om de specialistische ambulante hulpverlening binnen Cardea om te vormen naar breed inzetbare, systemisch werkende teams.

De klachtencommissie jeugdhulp Zuid-Holland zoekt een nieuwe voorzitter. Belangrijk dat deze persoon goed kan luisteren, goed kan analyseren, realistische conclusies kan trekken en bovenal integer is. Bent of kent u iemand die in het profiel past? Neem dan snel contact op met de klachtencommissie. De sluitingsdatum is 15 november.

Met trots presenteren wij onze nieuwe missie, visie en kernwaarden. Omdat een beeld meer zegt dan 1000 woorden, hebben wij hem ook visueel gemaakt in een praatplaat onder leiding van Buro Brand

Voor veel van onze cliënten is de coronatijd een extra lastige periode. Een extra uitdaging bovenop de problemen die zij al hebben. Toen wij net als iedereen in maart werden geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid, hebben onze hulpverleners dan ook alles op alles gezet om de hulpverlening zo goed mogelijk door te laten gaan.