De gemeentes in deze regio zullen de Jeugdhulp vanaf 2021 weer opnieuw moeten gaan organiseren. Daarvoor hebben ze een conceptplan geschreven. Ze willen in hun plannen goed meenemen wat jongeren zelf belangrijk vinden. Daarom kwamen vorige week woensdag twee beleidsambtenaren Maaike en Herma langs bij de Jongerenraad. Deze week spraken we over het thema ONDERWIJS EN ZORG en gaven we hen de volgende adviezen mee.

 • Meer en eerdere samenwerking tussen school en hulp:
  Er moet eerder en meer worden samengewerkt tussen hulpverleners of behandelaars en school. Het zou goed zijn als er coaches of buddy’s zijn waar je makkelijk heen kan als er een probleem is, nog voordat het mis gaat. En als je al hulp hebt dat er meer wordt samengewerkt zodat docenten op school beter begrijpen wat er nodig is om niet uit te vallen.
  Als je extra ondersteuning nodig hebt op school vinden wij het belangrijk dat het dan ook snel geregeld kan worden en het niet uitmaakt uit welke gemeente je komt.
  En als je dan bijv. op de Daghulp zit dat dit gewoon kan doorlopen na je 18e en je geen stress krijgt over een nieuwe indicatie die opeens nodig is.
 • Onderwijs op maat:
  Scholen zouden ook deeltijdonderwijs moeten aanbieden zodat het bijvoorbeeld mogelijk is om op het MBO 2 jaar over 1 jaar te doen. Dan is het niet alles of niks en je kun op maat toch iets doen. Dan heb je niet gevoel dat je stil staat. Ook kleinere klassen met minder prikkels zou helpen.
  En als je na een tijd niet naar school gaan, weer teruggaat naar school dat je rustig mag opbouwen en dat er iemand op school is op wie je kan terugvallen als het even niet gaat.
 • Meer aandacht voor lifeskills op school:
  Op school gaat het bijna nooit over vragen als: hoe vraag je om hulp, hoe communiceer je over wat je nodig hebt of hoe gaan anderen om met dingen die moeilijk zijn. Het zou goed zijn om meer aandacht te hebben voor deze lifeskills.
 • Docenten trainen in het signaleren van problemen:
  Docenten van de basisscholen en middelbare scholen kunnen ook belangrijk zijn voor kinderen en jongeren. Dus is het belangrijk dat zij weten hoe ze met hen in gesprek kunnen gaan als er problemen zijn.
 • Maak het financieel mogelijk om naar school te gaan:
  Als je een diagnose hebt waardoor je geen bijbaantje kan doen dan kan je bij sociale zaken van je gemeente een aanvulling per maand krijgen naast je studiefinanciering. Dit weet alleen bijna niemand. Wij vinden dat dit ook mogelijk moet zijn voor jongeren die dan wel geen diagnose hebben maar bijvoorbeeld geen ouders die hen financieel ondersteunen.

Volgende week praten we verder met de gemeente over de thema’s dat hulp door moet lopen na de je 18e jaar en over de weg van het kastje naar de muur voordat je de juiste hulp krijgt. Wordt vervolgd!