De bestuurder van Cardea, Gerrit Jan Hoogeland en gedragswetenschapper Tine van der Krogt hebben zich samen met Patricia Mourits van de Jongerenraad, beziggehouden met de resultaten van het onderzoek van Commissie de Winter over Geweld in de Jeugdzorg. Ze hebben in overleg met Jeugdzorg Nederland besloten om een zogenaamde Oefendialoog te organiseren. En dat was heel leerzaam. 

Het houden van een oefendialoog past goed in het kwaliteitsbeleid van Cardea, waar de nadruk dit jaar op Veiligheid ligt. Oefendialogen zijn een manier om met een divers samengesteld gezelschap te spreken over belangrijke zaken. De bedoeling van een oefendialoog over dit onderwerp, is het hebben van een breed gesprek met elkaar over geweld binnen de Jeugdzorg en specifiek bij Cardea. Dit doe je met een gemixt gezelschap van cliënten en medewerkers, waarbij de bestuurder ook aansluit.

Op maandag 27 januari de eerste Oefendialoog gehouden naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek van de commissie de Winter over Geweld in de Jeugdzorg. Jeugdzorg Nederland heeft ons daarbij ondersteund met de inzet van een ervaren dialoogbegeleidster.

Gisteren gingen jongeren en medewerkers met elkaar in gesprek over ervaringen met geweld tussen jongeren onderling en ook naar of van hulpverleners. Er werden goede voorbeelden gegeven vanuit de jongeren en er werd doorgepraat over wat hulpverleners kunnen doen om de veiligheid voor jongeren te vergroten.

Veel zaken worden niet met de hulpverlener besproken

Opvallend was dat er veel zaken zijn die niet met de hulpverleners besproken worden, uit een gevoel van trots ( 'ik los het zelf wel op') of soms uit onveiligheid ( 'je wilt niet 'snitchen', een ander verraden'). Het was fijn om te horen dat bij Cardea wel een cultuur heerst waar geweld besproken mag worden en waar jongeren, maar ook hulpverleners fouten mogen maken en daar van kunnen leren. Ook ervaringen die hulpverleners hebben gehad met ( eigen) agressie of geweld kwamen aan de orde, waardoor jongeren ook een kijkje kregen op het perspectief van de hulpverleners.

Alle deelnemers waren positief na afloop; het was een waardevol gesprek. Het was fijn om dit onderwerp een keer los van incidenten te bespreken. Hierdoor vielen de deelnemers zich vrij om zaken in te brengen. We hebben veel respect voor de inbreng van de jongeren, waar we veel van hebben geleerd.

We zijn van plan deze oefendialoog te gebruiken om vaker een dialoog te organiseren over het onderwerp geweld in de Jeugdzorg.