Wij houden de ontwikkelingen rond het Coronavirus nauwlettend in de gaten. Indien de landelijke maatregelen worden aangepast, is hier te lezen wat dit betekent voor de hulpverlening en locaties van Cardea. Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws.

13-05-2020 laatste update

Nu de beperkingen van de intelligente lock down verder worden afgebouwd, kiezen we er bij Cardea ook voor de beperkingen die wij hebben op het gebied van clientcontact te versoepelen. Wij hebben het vertrouwen dat we dit op een verantwoorde manier kunnen doen, met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen. 

Voor de onderwijs-zorggroepen volgen wij de lijn van het speciaal onderwijs en de kinderopvang. Dat betekent dat deze vanaf 11 mei 2020 weer open gaan. De praktische invulling kan per groep en per kind anders zijn. Ouders worden door hun vaste Cardea contactpersoon geïnformeerd over wat het precies voor hen en hun kind betekent.

Voor de overige hulpverlening van Cardea, zijn de afspraken als volgt:

  • Voor cliënten die ambulante hulp krijgen: We zijn terughoudend in face-to-face contact. Onze hulpverleners kijken of er een alternatief is voor fysiek overleg (bijvoorbeeld telefonisch of via beeldbellen of buiten afspreken)
  • Voor jongeren die begeleiding krijgen op de groepen van de Campussen 12+. Zolang het middelbaar onderwijs gesloten is, volgt Cardea deze lijn en zijn er geen reguliere campusactiviteiten. We kijken naar alternatieve manieren voor de begeleiding. Dit gaat in overleg met de eigen hulpverlener.

Binnen de verblijfslocaties/voorzieningen/gezinnen wonen kwetsbare kinderen en jongeren, waarvoor Cardea de zorg heeft. Deze zorgverlening moet altijd doorgang vinden en heeft daarom onze hoogste prioriteit:

  • Voor kinderen en jongeren in onze pleeggezinnen en Gezin Op Maat: Cardea gaat er van uit dat pleegouders voor hun pleegkinderen zorgen wanneer de kinderen of pleegouders ziek zijn, dat is in een reguliere situatie immers ook het geval. Mochten er echter omstandigheden zijn die de zorg aan pleegkinderen in gevaar brengen, dan bekijken we welke alternatieve mogelijkheden er zijn. Wij zullen de pleegouders ondersteunen waar nodig zodat zij zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Voor bezoeken en logeerweekenden van kinderen geldt dat we per situatie kijken of dit op een veilige manier kan. Als dat niet het geval is, zoeken we naar een alternatieve oplossing zodat ouders en kinderen wel contact kunt hebben. 
  • Voor de jongeren in onze andere opvangvoorzieningen zoals crisisopvang, Naast Wonend Mentorhuizen en jong ouderschap. Jongeren die ziek zijn blijven in hun eigen voorziening. Indien er contact bestaat met de gezaghebbende ouders, worden zij geïnformeerd.

Wij handelen op basis van de informatie van RIVM en GGD. Onze uitgangspunten zijn VEILIGHEID en GEZONDHEID van medewerkers en cliënten en CONTINUITEIT VAN ZORG voor de meest kwetsbare kinderen. Voor onze hulpverleners geldt dat als zij geen gezondheidsklachten hebben en niet in contact zijn geweest met mensen die besmet zijn met het coronavirus, zij zich in blijven zetten om hulp te verlenen.

Tips hoe u het gesprek over Corona aan kunt gaan met (jonge) kinderen, vindt u in het document Wat vertel je kinderen over het Coronavirus.

Het Nederland Jeugd Instituut geeft ook nuttige informatie voor zowel ouders als jongeren. Omgaan met de gevolgen van het coronavirus