Met trots presenteren wij onze nieuwe missie, visie en kernwaarden. Omdat een beeld meer zegt dan 1000 woorden, hebben wij hem ook visueel gemaakt in een praatplaat onder leiding van Buro Brand

Samen werken aan een kansrijke toekomst voor ieder kind

Ieder kind verdient het om zich goed te kunnen ontwikkelen. ls deze ontwikkeling wordt bedreigd door opgroei-, opvoed- of psychische problemen, bieden wij specialistische hulp. Wij werken hierbij altijd samen met het kind, de ouder(s) en belangrijke personen in hun omgeving. We houden vast tot zij weer vertrouwen hebben in een kansrijke toekomst. 

Onze kernwaarden zijn: samen, professioneel en oprecht

Dit zijn de kernwaarden van waaruit we werken en waarop we aanspreekbaar zijn. Kernwaarden die uitdrukken dat we het belangrijk vinden dat de kinderen en ouders die hulp bij ons krijgen zich gehoord, gezien en gesteund weten en de hulp krijgen die nodig is om zelf weer tot oplossingen te komen.

Zie voor de volledige tekst van de visie: Onze missie en visie. De flyer download je hier.

Praatplaat voorkant los A2