De klachtencommissie jeugdhulp Zuid-Holland zoekt een nieuw lid. Belangrijk dat deze persoon onafhankelijk, integer en kritisch is en geen onverenigbare functies of tegenstrijdige belangen (verricht geen functies of gehonoreerde werkzaamheden bij of ten behoeve van de aangesloten instellingen).

Het lid van de commissie beschikt over een rijk beeld van het publieke domein en de positie daarin van de jeugdhulp. Meer informatie over het profiel, de voorwaarden en de procedure, vind u hier

Bent of kent u iemand die in het profiel past? Neem dan snel contact op met de klachtencommissie. De sluitingsdatum is 31 januari.