Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen, hebben we MultiDimensionele Familie Therapie (MDFT) afgebouwd. Hiervoor in de plaats, zijn we gestart met Intensieve gezinsbehandeling 12+. De doelgroep die voorheen naar MDFT ging kan hier nu terecht. Dit past binnen de methodische doorontwikkeling van de ambulante afdelingen voor gezinsbehandeling. Als er vragen zijn kan de aanmeldcoördinatie van Cardea je verder helpen.