‘De jeugdzorg kent veel uitdagingen, maar zeker ook kansen. Die kansen wil ik samen met onze medewerkers en onze partners ten volle gaan benutten.’

Ria van der Plas is door de Raad van Toezicht van Cardea benoemd als nieuwe bestuurder van Cardea. De huidige Directeur Zorg van Cardea neemt per 1 januari 2022 het stokje over van Gerrit Jan Hoogeland, die na ruim 10 jaar als bestuurder stopt en zich gaat richten op interimwerkzaamheden. Door haar jarenlange ervaring weet Ria welke kansen en uitdagingen er liggen in het jeugdveld. Haar kracht is acteren vanuit de samenhang: ze verbindt graag mensen, inhoud en processen.

Kobien Mijland, voorzitter van de Raad van Toezicht: ‘We zijn blij met Ria als bestuurder en hebben er alle vertrouwen in dat Cardea onder haar leiding een mooie toekomst tegemoet gaat’.

Ria werkt al vele jaren in de jeugdzorg, waarvan een groot deel bij Cardea. Ria: ‘Cardea is een prachtige organisatie, met betrokken en deskundige medewerkers. Ik ben blij en trots dat ik daar bestuurder van mag zijn. De jeugdzorg kent veel uitdagingen, maar zeker ook kansen. Die kansen wil ik samen met onze medewerkers en onze partners ten volle gaan benutten.'