We zijn erg trots dat het ons in deze tijd van schaarste is gelukt een kwaliteitsslag te maken voor onze gespecialiseerde jeugdhulp. Wij gaan ons aanbod voor de groep kinderen van 3 -12 jaar verbeteren in de regio's Leiden en Duin- en Bollenstreek. Specialistische ambulante gezinsbehandeling wordt per 1 januari 2020 weer vast onderdeel van de hulp aan kinderen van de groepen 3 - 12 jaar. 

Waarom doen we dit? 

Om gezinnen met kinderen met ontwikkelingsproblemen goed te behandelen, is het van groot belang om zowel het kind als het gezin in beeld te brengen en te onderzoeken wat kind en gezin nodig hebben om te kunnen groeien om zo tot een passend perspectief advies te komen. Door ambulante gezinsbehandeling toe te voegen aan de dagbehandeling kunnen we de zeer complexe doelgroep die wij hulp bieden, nog beter behandelen.

Hoe realiseren we dit?   

Dit doen wij door formatie anders te verdelen. Het team ambulante coaching in de Duin- en Bollenstreek bedient voor een zeer groot deel een doelgroep met milde problematiek. Deze doelgroep sluit beter aan bij de missie en visie van de Jeugd- en Gezinsteams (JGT's). Daarom stoppen we met ambulante coaching en de formatie-uren die vrijkomen, benutten we deels voor uitbreiding van gezinsbegeleiding, zodat we gezinsbehandeling kunnen toevoegen aan de dagbehandeling voor kinderen van 3-12 jaar. 

De doelgroep van de ambulante coaching wordt verwezen naar de JGT's. Door deze herverdeling worden de taken logischer verdeeld. We doen dit in goed overleg en afstemming met de JGT’s. We nemen geen nieuwe cliënten meer aan voor de ambulante coaching, maar de cliënten die in begeleiding zijn, blijven we begeleiden.