MY CARDEA

Jong ouderschap

Op jonge leeftijd moeder of vader worden, betekent een hele verantwoordelijkheid. Jonge moeders tot 27 jaar kunnen bij Cardea via een aantal modules ambulante of residentiële hulp ontvangen. De hulp is toegankelijk met een verwijzing.

Voor wie?

Het project ‘Jong Ouderschap’ is bedoeld voor jonge (aanstaande) moeders tot 24 jaar. Zij komen uit een complexe situatie waarbij onvoldoende tot geen ondersteunend netwerk is. Er kan sprake zijn van psychosociale gedragsproblematiek. De jonge moeders hebben vaardigheidstekorten en kunnen hulpvragen hebben op de verschillende levensgebieden zoals wonen, leren, werken, financiën, sociale vaardigheden en opvoedingsvaardigheden.

Wat houdt het in?

De start is altijd een ambulant voortraject van 2 tot 6 weken waarin samen met de jonge (aanstaande) moeder bepaald wordt welke begeleiding nodig is. De vraag van de jonge (aanstaande) moeder vormt het uitgangspunt voor verdere hulpverlening. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de eigen kracht. Voor elke jonge (aanstaande) moeder wordt een uitgebalanceerd hulptraject ‘op maat’ samengesteld. 

Wat zijn de doelen?

Tijdens het programma wordt actief gewerkt aan specifieke doelen. In de begeleiding van de jonge moeders is altijd aandacht voor het netwerk. De jonge vaders, ouders, familieleden en belangrijke personen voor de jonge moeder zullen zoveel mogelijk bij de begeleiding betrokken worden. Uiteindelijk worden de moeders begeleid naar zelfstandigheid.

Download hier de folder

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend