MY CARDEA
Publicatiedatum: 04-03-2014

Nieuwe leden Raad van Toezicht Cardea

Cardea heeft haar vacatures voor de Raad van Toezicht (RvT) ingevuld. Mevrouw Myra Koomen en mevrouw Kobien Mijland zijn begin december dit jaar toegetreden als nieuwe leden van de RvT.  

Cardea heeft haar vacatures voor de Raad van Toezicht (RvT) ingevuld. Mevrouw Myra Koomen en mevrouw Kobien Mijland zijn begin december 2013 toegetreden als nieuwe leden van de RvT.  
Met het oog op de transitie van de jeugdzorg naar het gemeentelijke veld krijgt Cardea de komende tijd te maken met een sterk veranderende omgeving. Bij de samenstelling is het uitgangspunt een RvT te vormen die voldoende expertise heeft om vanuit haar rol de transitie van Cardea goed te begeleiden.


Ervaring

Kobien Mijland heeft de studie Bedrijskunde gevolgd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Bij DAF en Arthur Andersen Business Consulting heeft ze in het begin van haar carrière haar werkervaring opgedaan, voordat ze switchte naar het Erasmus Universitair Medisch Centrum. Sinds 2009 werkt ze bij het Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Ook verzorgde ze onder andere colleges en werkte ze als redactielid bij het vakblad Tijdschrift voor Public Controlling.

Myra Koomen volgde de opleiding Arabische taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarna volgde ze diverse cursussen zoals ‘Middel Management’ en ‘Hoger Management’. Zij deed haar werkervaring op bij de Honte Ziekenhuis, Antonius Ziekenhuis en Stichting Ziekenhuisgroep Zeeuwsch-Vlaanderen. Ook werkte ze bij Arbo Unie Nederland en Rabobank. Ze vervolgde daarna haar carrière als Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal en vervolgens als wethouder met als portefeuille Sociale Zaken. Sinds dit jaar werkt ze bij Linking Partners en als directeur Corporate Affairs en Communicatie bij Connexxion.  

Met de komst van Kobien Mijland en Myra Koomen heeft de RvT de ervaring en expertise in huis om haar rol als toezichthouder adequaat in te blijven vullen. Cardea blijft kwalitatieve en effectieve hulp bieden, waarbij kinderen, jeugdigen en gezinnen altijd centraal staan.
 

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend