MY CARDEA
Publicatiedatum: 30-03-2015

Jongeren voor jongeren

Op 25 maart 2015 heeft JeugdWelzijnsBeraad West haar eerste regionale bijeenkomst gehad met als thema ‘Buddy’s’. Vanuit zes organisaties waren 29 jongeren naar Cardea in Leiden gekomen om mee te doen aan een interactief programma. De avond werd geleid door een jongere van de Jongerenraad van Cardea. Het resultaat van de bijeenkomst was het profiel van de ‘ideale buddy’.

Het JeugdWelzijnsBeraad (JWB) is een landelijke organisatie die Jongerenraden in Nederland ondersteunt. Sinds kort is de organisatie in regio’s actief om jongeren die jeugdhulp krijgen te ondersteunen in hun medezeggenschap. Op 25 maart 2015 is de eerste bijeenkomst van JWB West geweest bij Cardea in Leiden. In totaal waren er 29 jongeren aanwezig van zes organisaties: Stek, Horizon, TriviumLindenhof, Jeugdformaat, Parlan en Cardea. 

Thema

Het onderwerp van de avond was “Buddy’s” en dat kwam in een interactief programma met workshops, een buddyspel aan de orde en ook zijn er veel ervaringen uitgewisseld. Jongeren hebben ter plekke meegedaan aan een (digitaal) onderzoek naar veiligheid. Er was zelfs een skypeverbinding met JWB Oost waar eveneens een regiobijeenkomst plaatsvond. De avond werd geleid door een jongere van de Jongerenraad van Cardea.

Ervaringen

Iedere organisatie heeft zijn eigen manier waarop buddy’s worden ingezet. Zo heeft Stek een maatjesproject en de meiden-crisis-opvang van Jeugdformaat zorgt ervoor dat elke nieuwe jongere een buddy krijgt. Bij Cardea delen jongeren hun ervaring met een training aan andere jongeren over regelzaken rond je 18e. Horizon werk met vrijwilligers als maatje. Dat kunnen leeftijdsgenoten of ouderen zijn. Jongeren van TriviumLindenhof hebben een Expextraining gevolgd om hun ervaringsdeskundigheid in te zetten en binnen Parlan nemen de ervaringsdeskundige jongeren in de Jongerenraad de regels op de groepen onder de loep.

Uitkomsten


Op een mindmap hebben jongeren de hele avond kunnen aangeven wat er in je op komt als je aan een buddy denkt. Dit is aangevuld met de resultaten uit een workshop over de ideale buddy en de workshop waar een debat was over de stelling “Een Buddy is beter dan een hulpverlener of je hebt geen buddy nodig, daar heb je vrienden voor.”

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend