MY CARDEA
Publicatiedatum: 25-03-2015

Holland Rijnland int vooralsnog geen ouderbijdrage Jeugdwet

Alle Holland Rijnland-gemeenten (m.u.v. Voorschoten, dat voor de inkoop van jeugdhulp is aangesloten bij Haaglanden) hebben besloten om de inning van de ouderbijdrage voor jeugdhulp op te schorten.


Op dit moment meent Holland Rijnland de inning niet op een eerlijke en zorgvuldige manier te kunnen uitvoeren. Het CAK verzorgt normaal gesproken deze inning. Het ministerie van VWS gaat nader onderzoek doen naar de regeling. Gemeenten in Holland Rijnland wachten de uitkomsten hiervan af voordat zij de ouderbijdrage laten innen.

Lees meer

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend