MY CARDEA
Publicatiedatum: 15-04-2015

Werken aan motivatie, autonomie en perspectief

Op dinsdag 14 april 2015 is in het Provinciehuis in een middag vol informatie, workshops en netwerkmogelijkheden de kennis over het project ‘Particperen kun je leren’ gedeeld.
De samenwerkende organisaties Horizon jeugdzorg en onderwijs, Cardea, Stek en TriviumLindenhof hebben in opdracht van de Provincie Zuid-Holland zorgtrajecten ontwikkeld voor jongeren die van gesloten naar open jeugdhulp gaan en weer deelnemen aan de maatschappij. De grote succesfactoren hierin zijn motivatie, perspectief en autonomie van de jongeren. De ontwikkelde methodiek werd symbolisch overhandigd aan jongeren, provincie en bestuurders.
Link naar korte beschrijving methodiek
Link naar PKJL programmabeschrijving
Link naar uitleg 'Mijn Pad'

Succes

Dagvoorzitter Chris Kuiper, lector Hogeschool Rotterdam noemde motivatie, perspectief en autonomie als grote succesfactoren voor een geslaagd traject. Vanuit de Hogeschool Rotterdam is het instrument Mijn Pad ontwikkeld, dat jongeren helpt om zelf regie te krijgen en te houden op de hulp. Aan het einde van de middag werd de methodiek symbolisch overgedragen aan jongeren en de organisaties van het project.

Aanbevelingen

Bezoekers konden kiezen uit vijf workshops over (netwerk)participatie, Mijn Pad een routeplanner voor jongeren, autonomie en regie, omgeving & bejegening, één gezicht, één plan. Iedere workshop ging dieper in op het onderwerp en leverde aanbevelingen op. Na een stemronde van de deelnemers bleven er vijf aanbevelingen over:
1. Het bestaande netwerk ‘warm’ houden tijdens hele traject
2. ‘Mijn Pad’ als basis gebruiken voor de hulpverlening
3. Luister naar de jongere
4. Zorg voor maatwerk, vertrouwen en perspectief tijdens de geslotenheid en zorg voor een geleidelijke overgang in iedere fase (oefenen, wennen)
5. Zorg dat er zo spoedig mogelijk hulp is

Participeren kun je leren!

Dat is waar de samenwerkende organisaties Horizon jeugdzorg en onderwijs, Cardea, Stek en TriviumLindenhof voor staan in dit programma. In opdracht van de provincie Zuid-Holland hebben deze organisaties de afgelopen twee jaar gewerkt aan de ontwikkeling van zorgtrajecten voor jongeren die van de gesloten jeugdhulp naar open jeugdhulp gaan en weer deelnemen aan de maatschappij. Beter samenwerken, zowel in de hulp als tussen de organisaties, kan ervoor zorgen dat er minder terugval is. Gemeenten kunnen de jeugdhulp zo beter binnen de eigen regio houden.

Hoe doe je dat?

Motivatie is een succesbepaler voor een goed traject in de jeugdhulp. Een cruciaal aspect van motivatie is autonomie. Dit staat haaks op de traditionele werkwijze van gesloten jeugdzorg. Voor jongeren en hun omgeving is de hulp vaak niet overzichtelijk. Er zijn gaten of overlap tussen de diverse vormen van hulp en het is moeilijk de juiste vervolgstappen te zetten. Het lukt jongeren moeilijk om daarin zelf regie te nemen.

Netwerkcoach

Binnen ‘Participeren kun je leren’ begeleidt een netwerkcoach de jongere in het hele traject in de eigen regio. In een vroeg stadium wordt met de jongere gesproken over toekomst, perspectief en autonomie. De netwerkcoach is het vaste gezicht voor de jongere en zijn omgeving. De hulpverlenende organisaties stemmen met de netwerkcoach als ‘linking pin’ de hulp op elkaar af om de doorstroom optimaal en effectief te laten verlopen. Als blijvend gezicht voor de jongere en zijn omgeving begeleidt de netwerkcoach de jongere in dat wat nodig is en motiveert de jongere om de regie over het traject van de hulp over te nemen. Op deze manier kunnen jongeren sneller en met minder kans op terugval, binnen de eigen mogelijkheden deelnemen aan de maatschappij.

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend