MY CARDEA
Publicatiedatum: 26-05-2015

Gecombineerde hulp op één plek

Mei 2015 - In Leiderdorp is voor kinderen met ernstige ontwikkelings- en gedragsproblemen of een psychiatrische diagnose een naschoolse combinatiegroep gestart met behandeling en begeleiding. De Buitenwereld en Cardea hebben de handen ineen geslagen om kinderen en ouders die intensieve hulp nodig hebben op één plek te helpen. Op deze manier hoeven zij niet meer van locatie en organisatie te wisselen.

Kinderen tussen 6 en 12 jaar die naast school intensieve begeleiding en behandeling nodig hebben, kunnen vanaf nu in Leiderdorp terecht. In het expertisecentrum van Cardea is in samenwerking met De Buitenwereld (www.debuitenwereld.net) een naschoolse combinatiegroep gestart voor kinderen met ernstige gedragsproblemen of een psychiatrische diagnose zoals ADHD of een Autisme Spectrum Stoornis. In het verleden kwam het regelmatig voor dat kinderen eerst bij Cardea kwamen en daarna doorstroomden naar een groep van De Buitenwereld.

Integraal

Deze samenwerking zorg ervoor dat ouders geen last meer hebben van schotten tussen de hulpverlening van Cardea en De Buitenwereld. Er is een aaneengesloten traject met zowel langdurige begeleiding als intensieve behandeling. De duur van de behandeling kan hierdoor verkort worden, omdat de begeleiding naadloos op elkaar aansluit. Op deze wijze is minder lang zorg naar ouders en kind nodig. De Buitenwereld heeft veel ervaring met opvang en gespecialiseerde begeleiding van kinderen met een psychiatrische diagnose. De expertise van Cardea ligt op het vlak van intensieve behandeling voor kinderen en hun ouders en het betrekken van het hele netwerk bij de behandeling. Medewerkers van De Buitenwereld en Cardea werken intensief samen om kinderen en ouders te behandelen en te begeleiden. In verband met financieringsstromen was het eerder niet mogelijk hulp integraal te geven. De nieuwe Jeugdwet maakt het mogelijk behandeling en gespecialiseerde begeleiding tegelijkertijd in te zetten.

Toekomst

Het is de bedoeling om ook kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar in een gecombineerde groep te helpen. Bovendien wordt gekeken of een programma voor kinderen die op de basisschool zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen en ‘thuis zitten’ kan worden opgezet.

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend