MY CARDEA
Publicatiedatum: 10-08-2015

Taskforce kindermishandeling & seksueel misbruik

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert van 16 t/m 21 november 2015 de landelijke Week tegen Kindermishandeling. In deze week doet de taskforce een beroep op iedereen om in actie te komen bij het vermoeden van kindermishandeling. Cardea steunt dit initiatief.

Actie

In Nederland worden 119.000 kinderen per jaar mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas. Veel te veel natuurlijk! Om het aantal mishandelde kinderen terug te dringen, is ieders inzet nodig. Iedereen die met kinderen en hun ouders in contact staat, kan de cirkel van geweld waaraan een slachtoffer van geweld bloot staat, doorbreken. En dan gaat het niet alleen om professionals, zoals zorgverleners, onderwijzers, gemeentebestuurders en politie. Iedereen in de buurt van mishandelde kinderen kan signalen opmerken en in actie komen. Ook familieleden, vrienden, buren of sportgenoten dus.
In de Week tegen Kindermishandeling - van 16 t/m 21 november - doet de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. Eén persoon die in actie komt, is al genoeg om het leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen.

Activiteiten

In de Week tegen Kindermishandeling organiseert een groot aantal organisaties door het hele land allerlei activiteiten binnen het thema kindermishandeling en seksueel misbruik.
Aanmelden kan via de site www.weektegenkindermishandeling.nl

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend