MY CARDEA
Publicatiedatum: 27-07-2015

Cardea Dialoog nu ook actief in Haaglanden

Wat doe je als lichamelijke klachten of chronische ziekten jeugdigen onzeker maken, hun gedrag ernstig beïnvloeden en het gezinsleven ontwrichten? Leren omgaan met beperkingen en ervaren wat wel kan, verhoogt de kwaliteit van leven. Het team Dialoog van Cardea helpt vanaf nu ook jeugdigen en ouders in de regio Haaglanden. Artsen en wijkteams kunnen jeugdigen aanmelden.

Dagelijks leven

Chronische ziekten en lichamelijke klachten kunnen kinderen en jongeren onzeker maken en hun gedrag beïnvloeden. Ze gaan zich anders voelen dan hun leeftijdsgenootjes, sluiten zich af van sociale contacten en raken in een isolement. Dit leidt in sommige situaties zelfs tot schooluitval. Bovendien kan dit ook een negatieve invloed hebben op de omgeving en het gezinsleven. Huilende baby’s, kinderen met slaapproblemen, eetproblemen, overgewicht, zindelijkheidsproblemen, chronische ziekten of medisch onverklaarde klachten vragen in de meeste gevallen om aanpassingen en acceptatie van beperkingen. Ouders en kinderen kunnen daar niet altijd goed hun weg in vinden. Cardea Dialoog is gespecialiseerd in hulp op dit onderwerp.

Werkwijze

De focus ligt op het optimaliseren van omstandigheden voor het herstel van klachten en de jeugdigen en zijn gezin leren omgaan met medisch gerelateerde klachten. Zo ervaren zij wat wel kan en welke capaciteiten zij hebben. De kwaliteit van leven, zowel lichamelijk als geestelijk, neemt daardoor toe. Als een jeugdige bijvoorbeeld diabetes heeft, betekent dit ook iets voor het gezin, school en sportclub. Kinder- en huisartsen en wijkteams in de regio Haaglanden kunnen nu Cardea Dialoog inschakelen voor extra specialistische hulp voor de jeugdige en zijn gezin.

Ervaring

“Wij werken al jaren samen met Cardea en ervaren de samenwerking als zeer goed. Gezinnen ontvangen snel de juiste hulp. De feedback hierover van ouders is erg positief.” aldus Dr. Michel E. Weijerman, kinderarts van het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp. Alle programma’s worden uitgevoerd onder supervisie van een GZ-psycholoog (BIG geregistreerd). Afhankelijk van het programma en de klachten van het kind, zijn een ouder/kind-begeleider, een speltherapeut, fysiotherapeut en/of een diëtist bij de hulp betrokken.

Aanmelden

Kinder- en huisartsen en wijkteams in de regio Haaglanden kunnen jeugdigen aanmelden via dialooghaaglanden@cardea.nl. Graag naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum jeugdige en de hulpvraag vermelden. Voor overleg is contact mogelijk met Martine Stikkelorum (orthopedagoog), 06-12557678.

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend