MY CARDEA
Publicatiedatum: 10-09-2015

Aandacht voor jeugdhulp van ’18min naar 18plus’

Het Jeugdwelzijnsberaad, Ieder(in), het Landelijk Platform Geestelijk Gezondheidszorg en LOC zeggenschap in zorg hebben vandaag een brandbrief gestuurd naar alle wethouders in Nederland die over zorg gaan. De organisaties vragen om erkenning en dialoog voor een oplossing voor de soms stroeve overgang van jeugdhulp naar volwassenenhulp. Cardea is van mening dat binnen de gemeenten van Holland Rijnland alle relevante partijen de problematiek erkennen en de dialoog goed in gang is gezet. Desalniettemin ondersteunt zij dit initiatief.


Transitie

Binnen de gemeenten is men volop bezig met het invoeren van integraal beleid rond de jeugdhulp, de ondersteuning via de Wmo en de aansluiting naar werk via de Participatiewet waardoor hulp dichtbij is en aansluit bij kind, jongere en volwassene. De gezamenlijke cliëntenorganisaties maken zich zorgen over de hulp en ondersteuning aan de jongeren van (bijna) 18 jaar en ouder. Jongeren die tot dan toe gedwongen hulp kregen, mogen ineens zelf beslissen of ze zorg willen houden en dat gaat vaak mis. Jongeren raken ‘tussen wal en schip’ omdat ze te maken krijgen met verschillende loketten of regels. Jongeren haken af en raken uit beeld, met het risico dat de problemen in rap tempo groter worden. Denk hierbij aan schoolverlaten, werkloosheid, schulden, thuisloosheid en verslaving.

Holland Rijnland

In de gemeenten van regio Holland Rijnland staat dit thema hoog op de agenda en is de ‘handschoen opgepakt’. Dat is niet in alle gemeenten het geval. De landelijke politiek vindt het vooral een taak van gemeenten om de overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg goed te begeleiden. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Veiligheid en Justitie benadrukken dat jongeren na hun 18de volgens de wet zelf mogen bepalen wat ze doen en dat dit zo blijft.

Dialoog

In brandbrief worden praktijkvoorbeelden gegeven waaruit blijkt dat hulp aan kwetsbare jongeren niet moet stoppen op hun 18e verjaardag en dat een goede samenwerking tussen de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet noodzakelijk is om deze jongeren een toekomst te bieden. De organisaties roepen de wethouders op om de problematiek te erkennen en om samen met ervaringsdeskundige jongeren en hun netwerk en met gemeenten en zorgaanbieders in gesprek te gaan over passende oplossingen.

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend