MY CARDEA
Publicatiedatum: 26-10-2015

Wethouders nemen ‘kijkje in de keuken’

Wethouders Hoek (Kaag & Braassem), Roeffen (Oegstgeest) en Gardeniers (Leiderdorp) namen in de herfstvakantie een ‘kijkje in de keuken’ van specialistische jeugdhulp bij Cardea in de regio Leiden. De deelnemers bezochten gezinshuizen, een locatie voor daghulp en zij kregen uitleg over crisishulpverlening. “Bedankt voor een kijkje in de keuken. Dit geeft ons een beter beeld dan een stapel papieren.” was een van de reacties.

(tijdelijk) niet thuis

Jeugdhulp wordt zoveel als mogelijk thuis en in de eigen omgeving van kind en gezin gegeven. Soms is het echter nodig om (tijdelijk) niet thuis te wonen. Dit speelt vooral als veiligheid in het geding is. Vanuit de visie dat kinderen dan zoveel als mogelijk in een gezinsconstructie wonen en hulp krijgen, heeft Cardea GezinOpMaat. Hier neemt een professional tijdelijk kinderen op in zijn eigen gezin, om ze daar de behandeling en hulp te geven die nodig is. De deelnemers werden verwelkomd in een GezinOpMaathuis. Met de gezinsouder spraken zij over de problematiek van de geplaatste kinderen, de werkwijze in de behandeling en de balans in het gezin.

Daarna was een bezoek aan een NaastWonendMentorhuis. Dit is een vorm van hulp waarbij vier jongeren in een huis wonen en werken aan zelfstandigheid. In het huis ernaast woont een mentor waar zij 24 uur per dag een beroep op kunnen doen en die de jongeren helpt bij het behalen van de doelen. “Het is niet alleen een baan, maar dit moet je ook vanuit je hart willen.” zei een deelnemers na het gesprek met de mentor.

Participatie

Op de locatie voor daghulp van Cardea komen jongeren die vaardigheden leren en ervaring opdoen op het gebied van school, werk en wonen. De hulp is erop gericht om jongeren binnen hun mogelijkheden te laten participeren in de maatschappij. De locatie is een erkend leerwerkbedrijf voor verschillende beroepsgroepen. Tijdens de rondleiding werd duidelijk dat de verbinding tussen school, werken en wonen een centrale rol speelt bij deze hulp.

Crisis

Twee leden uit het crisisteam van Cardea namen de aanwezigen mee in de complexe problematiek van crisishulp en de manier waarop deze korte intensieve hulp wordt ingezet. Crisishulp is thuis, kortdurend en gericht op het opheffen van de crisissituatie. De veiligheid van kind en gezin staan centraal. In bijna alle gevallen is daarna nog langer hulp nodig om de problemen structureel aan te pakken.

Breder

Doel van dit bezoek was om meer inzicht te krijgen over specialistische jeugd- en opvoedhulp. Hoewel niet alle facetten van Cardea in één bezoek uitgebreid aan de orde kunnen komen zei een wethouder: “Dit geeft ons een beter beeld dan een stapel papieren.”

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend