MY CARDEA
Publicatiedatum: 17-11-2015

Ouderbijdrage jeugdhulp afgeschaft

Per 1 januari 2016 wordt de ouderbijdrage in de jeugdhulp afgeschaft. De Holland Rijnland-gemeenten (m.u.v. Voorschoten, dat voor de inkoop van jeugdhulp is aangesloten bij Haaglanden) hadden dit voorjaar de ouderbijdrage al opgeschort. Van Rijn gaat gemeenten compenseren voor de circa 26 miljoen euro die hiermee gemoeid is en de Jeugdwet aanpassen.


Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) schaft de ouderbijdrage in de jeugdhulp af per 1 januari 2016. De ouderbijdrage bestaat al jaren en is overgenomen in de Jeugdwet die sinds dit jaar van kracht is. Onderzoek laat zien dat de regeling niet voldoende werkt. De Tweede Kamer had Van Rijn op basis van het onderzoek verzocht om in overleg met de VNG de regeling nader te bezien. Van Rijn gaat gemeenten compenseren voor de circa 26 miljoen euro die hiermee gemoeid is en de Jeugdwet aanpassen.

Meebetalen aan verblijf

De bijdrage was bedoeld om ouders te laten meebetalen aan de verblijfskosten van kinderen die niet thuis verblijven omdat ze een vorm van jeugdhulp krijgen. Omdat die verblijfskosten in die situaties thuis niet gemaakt hoeven te worden. Onderzoek wijst uit dat dit zogenaamde besparingsmotief niet opgaat in veel situaties. Bovendien blijkt de regeling als drempel te worden ervaren en kost het innen van de ouderbijdrage door gemeenten veel administratie en geld.

Kamerbrief: www.tweedekamer.nl/kamerstukken/

Eerdere berichtgeving over ouderbijdrage in Holland Rijnland
 

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend