MY CARDEA
Publicatiedatum: 10-12-2015

Reactie Cardea rapport Inspectie Jeugdzorg

Vandaag heeft de Inspectie Jeugdzorg een rapport gepubliceerd over een zeer betreurenswaardige situatie van kindermishandeling van kinderen die in het verleden hulp van Cardea hebben gekregen. Dit voorjaar is naar aanleiding van een gezondheidsincident bij een van de kinderen een onderzoek ingesteld. Wij vinden het verschrikkelijk wat gebeurd is. 

Onderzoek

Naar aanleiding van het incident hebben de Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de gezondheidszorg onderzoek gedaan over de gehele periode dat de kinderen en het gezin hulp hebben gekregen van de verschillende organisaties. De conclusie van de inspectie is dat de betrokken instellingen onvoldoende hebben samengewerkt, waardoor signalen niet gedeeld werden. Nu alles op een rijtje is gezet, is het schokkend te zien dat er verspreid over instellingen veel signalen van mishandeling aanwezig waren. Echter, doordat deze versnipperd bekend waren is onvoldoende actie ondernomen.

Verbeteren

Cardea gaat de aanbevelingen uit het rapport opvolgen. Het thema veiligheid staat hoog op onze agenda en wij blijven reflecteren en verbeteren. De afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld de veiligheidsplannen die wij gebruiken aangescherpt en zijn medewerkers extra getraind. Het thema veiligheid wordt besproken tussen ouders en hulpverleners. Daarnaast gaan we met alle partijen rond de hulp voor jeugdige en gezin nog intensiever samenwerken om de signalering te verbeteren.

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend