MY CARDEA
Publicatiedatum: 05-07-2017

“Lid zijn van de jongerenraad is niet alleen zinvol of leerzaam, maar ook leuk.”

Vandaag viert de jongerenraad van Cardea haar 15-jarig bestaan. Daarmee is het één van de langstlopende jongerenraden in de jeugdzorg in Nederland. Velen weten inmiddels de jongerenraad van Cardea te vinden. Niet alleen jongeren en medewerkers van Cardea, maar ook regionaal, landelijk en zelfs internationaal worden de jongeren van de jongerenraad gevraagd hun mening te geven. Ter gelegenheid van dit jubileum is een brochure gemaakt over wat de jongerenraad van Cardea is, doet en bereikt. Op 16 november 2017 organiseren de jongeren een mini-conferentie over jongerenparticipatie in de jeugdhulp.

De jongeren

In de afgelopen jaren zijn veel verschillende jongeren lid geweest van de jongerenraad. Overeenkomst is dat alle jongeren ervaring hebben met jeugdzorg in meer of mindere mate. Het kunnen jongeren zijn die ‘alleen maar’ ambulante begeleiding bij Cardea hebben en thuis wonen. Maar ook jongeren die in het hele land op verschillende locaties hebben gewoond, vanaf jonge leeftijd met residentiele jeugdzorg te maken hebben en al in verschillende jongerenraden gezeten hebben.

Actief

De jongerenraad is heel actief. Zij geeft trainingen, workshops, presentaties, consultatie en advies, zetten hun eigen ervaringsdeskundigheid en ontwikkelen producten. Zowel Cardea, maar ook andere jeugdzorginstellingen, gemeenten en ministeries kunnen een beroep op de jongerenraad doen. De activiteiten zijn zowel bestemd voor andere jongeren in de jeugdhulp, voor studenten en jeugdzorgprofessionals als voor beleidsmakers, wethouders en bestuurders. Ook internationaal denken de jongeren van Cardea mee over wat goede jeugdhulp is.

Save the date

Op donderdag 16 november 2017 organiseren de jongeren een mini-conferentie over jongerenparticipatie in de jeugdhulp. Van 15.00 tot 18.00 is iedereen welkom die jongeren in de jeugdhulpverlening een warm hart toedragen. Met onder andere workshops willen de jongeren aandacht vragen voor jongerenparticipatie in de jeugdhulp. Meer informatie volgt en aanmelden kan al via de jongerenraad.

Jubileumbrochure over de jongerenraad van Cardea (link)
Save the date: 16 november 2017 

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend