MY CARDEA

Cardea en ouders

Meebeslissen

Ouders met problemen in de opvoeding en de ontwikkeling van hun kind komen, na een indicatie van Bureau Jeugdzorg, bij Cardea terecht. U krijgt een vast contactpersoon. Met die hulpverlener brengt u het probleem in kaart. Samen onderzoeken we welk behandelprogramma het beste is voor u en uw kind. De problemen worden vertaald in praktische doelen en verschillende vormen van hulp. We bespreken en evalueren regelmatig het behandelplan samen en stellen dit zo nodig bij.

Zo betrekt Cardea u bij de behandeling. U bent en blijft tenslotte de opvoeder van uw kind. Zonder uw medewerking zijn problemen vaak lastig te verhelpen. Cardea verwacht van u bereidheid om de behandeling actief op te pakken en hier tijd en energie in te steken. Van Cardea mag u professionele begeleiding verwachten, met als doel dat uw gezin zelf verder kan. Met andere woorden: de hulpverlening van Cardea is altijd tijdelijk.  

Twitter Facebook Print page Send 2 friend
Rosa (38 jaar)

Door het inzicht en geduld van onze gezinsbegeleider heeft mijn zoon heel veel geleerd en vertrouwen gekregen. Als gezin heeft het ons ook goed gedaan, je krijgt veel advies en richtlijnen wat beter of anders kan. De gezinsbegeleider komt na de zomer nog bij ons langs voor een gesprek en dat is voor mijn zoon en mijzelf toch 'n heel prettig idee.