MY CARDEA

Welkom bij Cardea

Cardea helpt gezinnen met kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar met ontwikkelings-,
gedrags- en gezinsproblemen. Centraal staan: dichtbij huis, op maat en resultaat. Wij bieden hulp thuis en op school, dag- en 24-uurshulp of combinaties hiervan. Cardea heeft vestigingen in de regio Zuid-Holland Noord, participeert in de Jeugd- en Gezinsteams en zorgconsortium GO! voor jeugd en werkt onder andere nauw samen met gemeenten, kinderopvang, kinder- en jeugdpsychiatrie en (speciaal)onderwijs.

Met Cardea kun je verder

Cardea biedt hulp bij opvoed- en opgroeivragen. Bijvoorbeeld als het niet vanzelf gaat met een baby of peuter en nog niet duidelijk is wat er aan de hand is, bij ontwikkelingsproblemen zoals autisme of ADHD, opstandige jongeren die niet meer naar school gaan, kwetsbare kinderen die weerbaarheid nodig hebben, ouders met de handen in het haar over het gedrag van hun kind, kinderopvangmedewerkers en leerkrachten die vragen hebben over gedrag van kinderen in hun groep. Maar ook bij crisissituaties en conflicten in gezinnen, samen blijven opvoeden na een scheiding of bouwen aan een veilige toekomst als er geen school, werk of woonplek meer is voor een jongere.

Cardea helpt kinderen, jongeren, ouders en hun familienetwerk, maar ook professionals in kinderopvang en onderwijs. De hulp maken we altijd op maat. Dat kan variëren van een paar gesprekken, een training of coachingstraject tot intensieve specialistische hulp in combinatie met onderwijs, werk en wonen.

In de aanpak van Cardea staat de veiligheid van het kind of de jongere voorop. We maken samen een toekomstplan en werken doelgericht. De hulpvraag van jeugdige en gezin zijn uitgangspunt voor dat plan. We overleggen wie we nodig hebben om het plan te laten slagen. We leren nieuwe vaardigheden, oefenen daar waar de problemen zich voordoen én waar de kans van slagen het grootst is. Dus thuis, in de kinderopvang, op school of tijdelijk bij Cardea.
Zodat iedereen weer verder kan. 

Cardea een aantal adviesraden: een cliëntenraad, een jongerenraad, een ondernemingsraad en een oudercommissie.

Twitter Facebook Print page Send 2 friend
 

 
Let wel

Onder ouders verstaan we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en opvoeders.

 

Verwijzing
Om in aanmerking te komen voor een behandeling bij Cardea is een verwijzing van een Jeugd- en Gezinsteam of (huis)arts nodig. Een uitzondering hierop is crisishulp. Hiervoor kunt u direct contact opnemen.