MY CARDEA

Ontdek de pleegouder in jezelf!

Heb je zelf wel eens overwogen om pleegouder te worden? Of ken je iemand die iets wil betekenen voor pleegkinderen? Cardea zoekt gezinnen voor reguliere en weekend pleegzorg voor kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen.

Meld je aan!

Iedereen kan in principe pleegouder worden. Het allerbelangrijkste is, dat je een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden. Toch zijn er wel enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Zo is een pleegouder bijvoorbeeld minimaal 21 jaar, kan een stabiele leefsituatie bieden en krijgt een verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming. Heb je zelf wel eens overwogen om pleegouder te worden? Of ken je iemand die iets wil betekenen voor pleegkinderen? Neem dan contact met ons op voor informatie of een vrijblijvend gesprek!

Gezin

Als een gezin wat ruimte nodig heeft om zaken op orde te brengen dan kan verblijf van een kind in een weekend pleeggezin al voldoende zijn om alles weer op de rails te krijgen. Soms zijn er onverwachte situaties die maken dat een kind een vervangende gezinssituatie nodig heeft. Meedraaien in een gewone gezinssituatie zorgt voor een stabiele leefomgeving voor het kind. Ook zijn er kinderen en jongeren die de behandeling op een woonproject van Cardea afronden en een vervolgplek binnen een gezin nodig hebben.

Doen wat nodig is

Binnen Cardea gebruiken we het motto “Doen wat nodig is". Pleeggezinnen geven kinderen en jongeren de mogelijkheid zo licht mogelijke zorg te krijgen. Het betekent ook dat jeugdigen sneller kunnen doorstromen naar reguliere pleegzorg. Of een kind kan eerder terug naar huis omdat er een weekend-pleeggezin beschikbaar is.

Samenwerking

Voor pleegzorg werkt Cardea samen met collega pleegzorgaanbieder Horizon. Op het gebied van werving en screening hebben wij onze krachten gebundeld om het aantal pleeggezinnen binnen onze regio uit te breiden. Daarnaast is er intensieve afstemming om de aansluiting van een behandelplek naar pleegzorg te stimuleren. Voor cliënten van Horizon en Cardea kan een pleeggezin de optimale overgang zijn tussen een woonproject en de ‘gewone wereld’. Beide organisaties kunnen snel en secuur schakelen tussen de verschillende hulpvormen. Voor een cliënt is pleegzorg bij Cardea een waardevolle aanvulling om zijn of haar hulp verder te optimaliseren.

Twitter Facebook Print page Send 2 friend

Ook pleegouder worden?
Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek!
Bel 071-579 50 50 of mail.

Algemene informatie: www.pleegzorg.nl