MY CARDEA

Praat mee met Cardea!

Cardea wil zoveel mogelijk aansluiten bij de leefwereld van cliënten en hun gezinnen en maakt daarvoor gebruik van een aantal adviesraden: een cliëntenraad, een jongerenraad, een ondernemingsraad en oudercommissies. Daarnaast is via het e-panel inspraak mogelijk.   

Waarom

Om de cliëntparticipatie breed te bevorderen is er, naast de adviesraden, het e-panel opgezet. Ongveer vier keer per jaar wordt een onderzoek uitgezet. Meedoen kost niet meer dan vijf of tien minuten per keer. Het e-panel dient als aanvulling op de cliëntenraad.

Privacy

Voor dit panel werkt Cardea samen met GfK panelservices, een specialist op het gebied van panelonderzoek. Zij garandeert een discrete en anonieme verwerking van de gegevens.

Resultaten

Een panellid heeft altijd per onderzoek zelf de keuze of hij (of zij) meedoet. Na ieder onderzoek worden de resultaten en opvolging ervan bekend gemaakt op de beveiligde website van het panel. De resultaten zijn ook ter ondersteuning van de cliëntenraad, dat als officieel orgaan vaak adviezen uitbrengt over zaken die belangrijk zijn voor cliënten.

Doe mee!

Wat vind jij? Wat kan er nog worden verbeterd? Meld je nu aan voor het e-panel!
Aanmelden kan via www.cardeapanel.nl.

Heb je onderwerpen waar je via het panel aandocht voor wilt? Mail naar clientenraad@cardea .nl.

Twitter Facebook Print page Send 2 friend


Let wel

Onder ouders verstaan we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en opvoeders.
 

Meedenken en meedoen

De goede hulp die haar zoon kreeg heeft een ouder doen besluiten actief te participeren in de cliëntenraad. Lees meer

Meerwaarde via inspraak

Een actieve ouder vertelt over de inspraak en invloed van de cliëntenraad. Lees meer