Wij bieden specialistische hulp die dicht aansluit bij de behoefte van de cliënt en die bij voorkeur wordt gegeven in de eigen omgeving. Wij werken samen met het kind of de jongere, het gezin, hun omgeving en andere hulpverleners om de problemen aan te pakken. Wij richten ons op oplossingen voor nu en later. Onze specialistische hulp is er op gericht de krachten en mogelijkheden van jeugdigen en gezinnen te vergroten zodat zij weer verder kunnen. 

Op deze website beschrijven wij losse en specifieke onderdelen van hulp van Cardea. Een hulpverleningstraject bestaat meestal uit verschillende onderdelen die samen een pakket vormen dat goed aansluit op de specifieke problematiek en situatie.

Bij alle vormen van hulp die wij bieden, kunnen aanvullende modules e-health worden ingezet van therapieland.

Heb je een afspraak bij Cardea? In deze folder lees je wat je moet weten. 

 
Ambulante Hulp
 
Dagbehandeling
 
24-uurs aanbod
 
Onderwijs/zorg 12+