18+

Wij vinden het belangrijk dat jongeren ook nadat ze 18 jaar zijn geworden en niet meer onder de jeugdwet vallen, hulp blijven krijgen als dat nodig is. Daarom bieden wij vanuit de WMO en de verlengde jeugdzorg hulp aan deze doelgroep.

Bij alle vormen van hulp die wij bieden, kunnen aanvullende modules e-health worden ingezet van therapieland.

Specialistische Ambulante Hulp 18+ biedt intensieve ondersteuning en indien nodig/passend huisvesting aan jongvolwassenen tussen 18 - 27 jaar die grote moeite hebben om zelfstandig mee te komen in de maatschappij. De hulp richt zich op meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden zoals; werken, wonen, financiën, sociaal leven, psychische gezondheid. Kernbegrippen van specialistische ambulante begeleiding zijn: intensief casemanagement, motiveren, aanleren van vaardigheden, begeleiding op maat en toekomstgericht. 

Bij het JOT kunnen jongeren terecht die vastlopen in hun dagelijks leven omdat zij last hebben van psychiatrische problemen, nare gevoelens, negatieve gedachten, verslaving of andere problemen. Vaak zijn zij gedemotiveerd geraakt omdat zij al veel hulpverlening achter de rug hebben met onvoldoende resultaat. 

Specialistische zelfstandigheidsbegeleiding helpt jongeren vaardigheden aan te leren die zij nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan. Dit wordt vaak aangeboden in combinatie met een plek bij bijvoorbeeld een naast wonend mentor huis. Flyer volgt nog

Naast Wonend Mentor is voor jongeren van 16 – 23 jaar die vaak al een lange geschiedenis in de hulpverlening achter de rug hebben. Een aantal jongeren woont zelfstandig met toezicht en begeleiding van een mentor die in het naastgelegen huis woont

Op jonge leeftijd een kind krijgen, is een hele grote verantwoordelijkheid. Zeker voor jongeren waarbij ook andere problematiek meespeelt zoals een
verstandelijke beperking, trauma’s of persoonlijkheidsproblematiek. Het netwerk van deze jongeren is vaak beperkt en kan niet altijd voldoende ondersteuning bieden. Wij bieden intensieve behandeling aan deze jonge ouders. 

Jong ouderschap wonen is vaak de laatste kans voor deze moeders en hun kind om met elkaar in een zo veilig en stabiel mogelijke gezinssituatie te wonen en een uithuisplaatsing te voorkomen.

Trainingshuis Voorhout is een 24-uurs voorziening voor jongeren van 16- 23 jaar die vaak al een lange geschiedenis in de hulpverlening achter de rug hebben. Er wonen 6 à 7 jongeren die begeleid worden door een klein team. 

 

Hoe moeilijk en uitzichtloos het ook lijkt, iedereen kan zijn situatie verbeteren. Wij bieden intensieve ondersteuning en indien nodig en passend, tijdelijke huisvesting. We starten altijd bij de vraag en situatie van de jongere. We betrekken altijd de mensen die belangrijk zijn voor de jongere en als er andere hulpverleners zijn, zorgen wij ervoor zij goed met elkaar afstemmen.

Veelgestelde vragen voor jongeren

Welke regio’s vallen onder Cardea?

Cardea werkt in de regio's Holland-Rijnland en Haaglanden maar heeft niet in beide regio's hetzelfde aanbod. 18+ / WMO is niet te in te zetten voor jongeren uit Haaglanden en ook voor Rijnstreek en 18+ / WMO begeleiding gelden andere afspraken. 

Aanmelden of meer informatie?

Verwijzers kunnen contact opnemen met onze aanmeldcoördinatoren. Zij denken graag met u mee...