24-uurs Aanbod

Wij geloven in opvang zo thuis en kleinschalig mogelijk met een vaste hulpverlener.

Bij alle vormen van hulp die wij bieden, kunnen aanvullende modules e-health worden ingezet van therapieland.

Ons aanbod kan via Jeugdhulp of de WMO beschermd wonen worden gefinancierd.

Gezin op Maat (GOM) is een kleinschalige hulpverleningsvorm waarbij in gezinsverband professionele behandeling/begeleiding ‘op maat’ geboden wordt aan jeugdigen van 0 – 18 jaar die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Eén van de GOM-ouders is als professioneel hulpverlener in dienst bij Cardea.

Pleegzorg is een vorm van opvang waarbij het kind tijdelijk in een ander gezin, het pleeggezin, gaat wonen. Pleegouders kunnen bekenden zijn van het kind, zoals een opa en oma, een oom en tante of kennissen. Cardea heeft ook eigen pleegouders. De pleegouders worden door ons gescreend, voorbereid en begeleid.

Crisisopvang is een 24-uurs crisisopvangvoorziening voor jongeren tussen 12 - 18 jaar die tijdelijk niet thuis kunnen wonen omdat zij met hun gezin in een crisissituatie verkeren.

Trainingshuis Voorhout is een 24-uurs voorziening voor jongeren van 16- 23 jaar die vaak al een lange geschiedenis in de hulpverlening achter de rug hebben. Er wonen 6 à 7 jongeren die begeleid worden door een klein team. 

 

Naast Wonend Mentor is voor jongeren van 16 – 23 jaar die vaak al een lange geschiedenis in de hulpverlening achter de rug hebben. Een aantal jongeren woont zelfstandig met toezicht en begeleiding van een mentor die in het naastgelegen huis woont

Op jonge leeftijd een kind krijgen, is een hele grote verantwoordelijkheid. Zeker voor jongeren waarbij ook andere problematiek meespeelt zoals een
verstandelijke beperking, trauma’s of persoonlijkheidsproblematiek. Het netwerk van deze jongeren is vaak beperkt en kan niet altijd voldoende ondersteuning bieden. Wij bieden intensieve behandeling aan deze jonge ouders. 

Jong ouderschap wonen is vaak de laatste kans voor deze moeders en hun kind om met elkaar in een zo veilig en stabiel mogelijke gezinssituatie te wonen en een uithuisplaatsing te voorkomen.

Aanmelden of meer informatie?

Verwijzers kunnen contact opnemen met onze aanmeldcoördinatoren. Zij denken graag met u mee...