Crisisopvang is een 24-uurs crisisopvangvoorziening voor jongeren tussen 12 - 18 jaar die tijdelijk niet thuis kunnen wonen omdat zij met hun gezin in een crisissituatie verkeren.

Aanmelden of meer informatie?

Verwijzers kunnen contact opnemen met onze aanmeldcoördinatoren. Zij denken graag met u mee...