Gezin op Maat (GOM) is een kleinschalige hulpverleningsvorm waarbij in gezinsverband professionele behandeling/begeleiding ‘op maat’ geboden wordt aan jeugdigen van 0 – 18 jaar die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Eén van de GOM-ouders is als professioneel hulpverlener in dienst bij Cardea.

Aanmelden of meer informatie?

Verwijzers kunnen contact opnemen met onze aanmeldcoördinatoren. Zij denken graag met u mee...