Jong ouderschap is voor jonge (aanstaande) moeders tot 23 jaar. Zij komen uit een complexe situatie waarbij onvoldoende tot geen ondersteunend netwerk is. Er kan sprake zijn van psychosociale gedragsproblematiek. De jonge moeders kunnen hulpvragen hebben op levensgebieden zoals: wonen, leren, werken, financiën, sociale vaardigheden en opvoedingsvaardigheden

Aanmelden of meer informatie?

Verwijzers kunnen contact opnemen met onze aanmeldcoördinatoren. Zij denken graag met u mee...