Op jonge leeftijd een kind krijgen, is een hele grote verantwoordelijkheid. Zeker voor jongeren waarbij ook andere problematiek meespeelt zoals een
verstandelijke beperking, trauma’s of persoonlijkheidsproblematiek. Het netwerk van deze jongeren is vaak beperkt en kan niet altijd voldoende ondersteuning bieden. Wij bieden intensieve behandeling aan deze jonge ouders. 

Jong ouderschap wonen is vaak de laatste kans voor deze moeders en hun kind om met elkaar in een zo veilig en stabiel mogelijke gezinssituatie te wonen en een uithuisplaatsing te voorkomen.

Aanmelden of meer informatie?

Verwijzers kunnen contact opnemen met onze aanmeldcoördinatoren. Zij denken graag met u mee...