Onze ambulante hulpverleners ondersteunen kinderen, jongeren en ouders in hun eigen woonomgeving. Dit kan in combinatie met andere hulpvormen zoals dagbehandeling. Op die manier zorgen we ervoor dat er overal aan dezelfde doelen wordt gewerkt.

Op deze website beschrijven wij losse en specifieke onderdelen van hulp van Cardea. Een hulpverleningstraject bestaat meestal uit verschillende onderdelen die samen een pakket vormen dat goed aansluit op de specifieke problematiek en situatie.

Bij alle vormen van hulp die wij bieden, kunnen aanvullende modules e-health worden ingezet van therapieland.

Onze hulp kan zowel vanuit jeugdzorg als WMO worden gefinancierd.  

 
Crisis
 
Gezinsproblematiek
 
Scheidingsproblematiek
 
Medisch Gerelateerde Klachten
 
Jongeren met complexe problematiek
 
Groepsaanbod