Groepsaanbod

Bij bepaalde problematiek heeft het werken in een groep een grote meerwaarde. Daarom kan groepsaanbod als module of interventie worden ingezet bij de behandeling bij Cardea. 

 

 

Verbindend gezag/geweldloos verzet is een oudergroep voor ouders van jeugdigen van 0 tot 18 jaar waarbij het ouderlijk gezag onder zware druk staat omdat de jeugdige agressief of zelfdestructief gedrag laat zien of stelselmatig weigert zich aan belangrijke regels en afspraken te houden. 

Kinderen uit de knel is een therapeutische groepsbehandeling voor ouderparen die in een conflictscheiding zijn geraakt. De behandeling leert ouders om beter samen te werken in het belang van hun kinderen.

Aanmelden of meer informatie?

Verwijzers kunnen contact opnemen met onze aanmeldcoördinatoren. Zij denken graag met u mee...