Groepsaanbod

Bij bepaalde problematiek heeft het werken in een groep een grote meerwaarde. Daarom kan ons groepsaanbod als module of interventie worden ingezet bij de behandeling bij Cardea. Een aantal groepen bieden wij samen aan met het Jeugd- en Gezinsteam. 

In uitzonderlijke gevallen kan de module apart worden gevolgd als er nog ruimte is in de groep. Dit gaat altijd in overleg met onze aanmeldcoördinatoren.

 

Kinderen uit de knel is een therapeutische groepsbehandeling voor ouderparen die in een conflictscheiding zijn geraakt. De behandeling leert ouders om beter samen te werken in het belang van hun kinderen.

GezinterActie is gezinsbegeleiding in een andere omgeving dan thuis en los van de dagelijkse routine. We gaan aan de slag met de gezinsleden om hun persoonlijke kwaliteiten te laten ervaren. Dit vormt de basis van het doorbreken van de vastgelopen patronen. Door actief en creatief in de buitenlucht met elkaar bezig te zijn en te ervaren, wordt gewerkt aan het versterken van de krachten van het gezin.  

Looptocht is een avontuurlijke en zeer actieve tocht van 6 dagen waarin jongeren door ervaringsleren werken aan persoonlijke doelen. De doelgroep zijn jongeren vanaf 14 jaar die cliënt zijn bij Cardea of de Jeugd- en Gezinsteams en die zich door ervaringsleren goed kunnen ontwikkelingen. De groep bestaat uit circa 8 deelnemers en 2 begeleiders.

Rots en Water 12+ is een training voor jongens vanaf 12 jaar die op één of meerdere leefgebieden vastlopen. Zij krijgen bijvoorbeeld problemen in de klas of in de buurt, hebben veel ruzie, worden gepest of durven hun mening niet te geven. In de training leren zij zichzelf door middel van fysieke oefeningen beter kennen en weten hoe ze kunnen reageren in situaties.

Weerbaarheidstraining is een groepstraining voor meiden en jongens tussen 12 - 18 jaar die hulp nodig hebben om meer zelfvertrouwen, zelfkennis en energie te krijgen zodat ze beter voor zichzelf kunnen opkomen. 

Rots en Water 9-12 is een training voor kinderen tussen 9 –12 jaar en hun ouders of verzorgers. In deze training staat ervarend leren centraal. Door spelletjes en oefeningen te doen, leren de kinderen wat het gevolg is van hun handelen en oefenen ze met nieuwe vaardigheden. De ouders of verzorgers volgen tegelijkertijd in een oudergroep een aangepast programma uit nieuwe  

Aanmelden of meer informatie?

Verwijzers kunnen contact opnemen met onze aanmeldcoördinatoren. Zij denken graag met u mee...