Scheidingsproblematiek

Bij alle vormen van hulp die wij bieden, kunnen aanvullende modules e-health worden ingezet van therapieland.

Kinderen uit de knel is een therapeutische groepsbehandeling voor ouderparen die in een conflictscheiding zijn geraakt. De behandeling leert ouders om beter samen te werken in het belang van hun kinderen.

Omgangsbegeleiding heeft tot doel om tot een contact- of omgangsregeling te komen waar beide ouders achter staan en zich aan houden. Het belang en de veiligheid van het kind of de kinderen staan hierbij voorop. Ouders vinden een manier van samenwerken zodat het kind of de kinderen niet (meer) betrokken raken in de strijd tussen de ouders. De doelen worden bereikt door begeleide bezoeken tussen de ‘uitwonende’ ouder en het kind of de kinderen en door bemiddelingsgesprekken met beide ouders.

Ouderschapsbemiddeling is voor ouders die tijdens of na hun scheiding onenigheid houden over kwesties die het kind of de kinderen aangaan en daar met elkaar niet meer uitkomen. Door alles wat er in hun gezamenlijke verleden is gebeurd, zijn deze ouders vaak het vertrouwen in elkaar verloren en zijn zij verzand geraakt in een negatief communicatiepatroon. Cardea ondersteunt ouders in gesprekken om tot een ander en positiever ouderschap te komen. Het welbevinden van het kind of de kinderen staat hierin centraal. Deze gesprekken kunnen gecombineerd worden met omgangsbegeleiding. Tijdens de begeleide omgang krijgt de uitwonende ouder de gelegenheid zijn of haar band met het kind of de kinderen te herstellen of te verstevigen.

Kijk Wat Ik Kan (KWIK) is een observatiediagnostiek die zich richt op kinderen tussen 2 - 6 jaar die stagneren in hun ontwikkeling of (zorgelijk) gedrag vertonen waarvan de oorzaak niet direct te achterhalen is. In de observatieperiode van 4 maanden bezoekt het kind de KWIK-groep 2 dagdelen per week. De ouders worden actief betrokken en er zijn regelmatig gesprekken over de voortgang en de onderzoeksresultaten.

Aanmelden of meer informatie?

Verwijzers kunnen contact opnemen met onze aanmeldcoördinatoren. Zij denken graag met u mee...