Medisch Gerelateerde Klachten

Bij alle vormen van hulp die wij bieden, kunnen aanvullende modules e-health worden ingezet van therapieland.

Dialoog biedt behandeling en begeleiding bij psychosociale problemen die voortkomen uit en samenhangen met medische problematiek. Wij helpen kinderen, jongeren en hun ouders die kampen met pedagogische en/of psychologische gevolgen van lichamelijke klachten of aandoeningen.

Aanmelden of meer informatie?

Verwijzers kunnen contact opnemen met onze aanmeldcoördinatoren. Zij denken graag met u mee...