Therapieland is een inspirerend online platform waar programma’s kunnen worden gevolgd die gericht zijn klachten en hulpvragen. De hulpverlener van Cardea kan cliënten uitnodigen voor een programma wanneer dit passend is als aanvulling op de hulp die cliënten krijgen bij Cardea.  

Aanmelden of meer informatie?

Verwijzers kunnen contact opnemen met onze aanmeldcoördinatoren. Zij denken graag met u mee...