Bij de dagbehandeling krijgen kinderen en jongeren een deel van de dag intensieve zorg en behandeling. Bij de behandeling worden altijd het gezin en andere voor het gezin belangrijke personen betrokken. Wij zetten onze expertise ook in binnen het onderwijs.

Bij alle vormen van hulp die wij bieden, kunnen aanvullende modules e-health worden ingezet van therapieland.

Onze hulp kan zowel vanuit jeugdzorg als WMO worden gefinancierd

 

 
Voor ouders met
kinderen 0 - 7
 
Voor ouders met
kinderen 6 - 12
 
Voor ouders en
jongeren 12+