Voor ouders en jongeren 12+

Leerwerktrajecten is voor jongeren tussen 13 - 27 jaar die door een combinatie van problemen op verschillende leefgebieden worden belemmerd in het vinden en vasthouden van een opleiding of werk. Zij leren in een veilige omgeving hoe het is om te werken in een bedrijf. Er wordt een traject gevolgd dat aansluit aan bij de mogelijkheden en ervaring en de jongeren krijgen daardoor het gevoel weer mee te doen in de maatschappij.

Daghulp is behandeling voor jongeren tussen 13 - 18 jaar die het binnen het onderwijs niet redden door hun complexe problematiek. Met gerichte en intensieve behandeling op maat worden jongeren geholpen bij het krijgen van toekomstperspectief. Tevens worden zij begeleid naar een passende opleiding, werk of andere dagbesteding.

Aanmelden of meer informatie?

Verwijzers kunnen contact opnemen met onze aanmeldcoördinatoren. Zij denken graag met u mee...