Voor ouders met kinderen 6 – 12

De Kansklas is een onderwijs-zorgarrangement. Binnen de Kansklas vormen een leerkracht van de Leidse Buitenschool (cluster 4 onderwijs), een pedagogisch medewerker van Cardea, een gezinsbegeleider van Cardea en de gedragswetenschappers van de Leidse Buitenschool en Cardea een team. In de Kansklas zitten kinderen die zorg nodig hebben om tot onderwijs te komen. Voor een plaatsing in de Kansklas is een cluster 4 toelaatbaarheidsverklaring en een toeleiding zorg nodig. 

Kijk Wat Ik Kan (KWIK) is een observatiediagnostiek die zich richt op kinderen tussen 2 - 6 jaar die stagneren in hun ontwikkeling of (zorgelijk) gedrag vertonen waarvan de oorzaak niet direct te achterhalen is. In de observatieperiode van 4 maanden bezoekt het kind de KWIK-groep 2 dagdelen per week. De ouders worden actief betrokken en er zijn regelmatig gesprekken over de voortgang en de onderzoeksresultaten.

Onderwijszorgcombinatie ORION 6-12 is onderwijs en behandeling voor kinderen tussen 6-12 jaar waarbij sprake is van meerdere problemen zoals ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen en sociaal-emotionele kwetsbaarheid. Ook thuis kunnen deze kinderen moeilijk in de omgang zijn. De daghulp wordt altijd gecombineerd met gezinsbegeleiding zodat in de groep en thuis in het gezin aan dezelfde doelen wordt gewerkt. Kijk voor informatie op de website van OZC Orion via meer informatie

Naschoolse leergroep biedt hulp aan gezinnen met kinderen tussen 6 - 12 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en/of gezinsproblemen. Bij de start wordt in kaart gebracht waar het kind en het gezin ondersteuning bij nodig hebben. Er wordt breed gekeken naar school, thuis en/of netwerk. Vervolgens werkt men aan de vaardigheden op de naschoolse leergroep en wordt tegelijkertijd coaching ingezet. Ouders worden hierbij nauw betrokken..

Aanmelden of meer informatie?

Verwijzers kunnen contact opnemen met onze aanmeldcoördinatoren. Zij denken graag met u mee...