Voor ouders met kinderen 6 – 12

Kijk Wat Ik Kan (KWIK) is een observatiediagnostiek die zich richt op kinderen tussen 2 - 6 jaar die stagneren in hun ontwikkeling of (zorgelijk) gedrag vertonen waarvan de oorzaak niet direct te achterhalen is. In de observatieperiode van 4 maanden bezoekt het kind de KWIK-groep 2 dagdelen per week. De ouders worden actief betrokken en er zijn regelmatig gesprekken over de voortgang en de onderzoeksresultaten.

Onderwijszorgcombinatie ORION 6-12 is onderwijs en behandeling voor kinderen tussen 6-12 jaar waarbij sprake is van meerdere problemen zoals ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen en sociaal-emotionele kwetsbaarheid. Ook thuis kunnen deze kinderen moeilijk in de omgang zijn. De daghulp wordt altijd gecombineerd met gezinsbegeleiding zodat in de groep en thuis in het gezin aan dezelfde doelen wordt gewerkt. Kijk voor informatie op de website van OZC Orion via meer informatie

De Kansklas is een onderwijs-zorgarrangement. Binnen de Kansklas vormen een leerkracht van de Leidse Buitenschool (cluster 4 onderwijs), een pedagogisch medewerker van Cardea, een gezinsbegeleider van Cardea en de gedragswetenschappers van de Leidse Buitenschool en Cardea een team. In de Kansklas zitten kinderen die zorg nodig hebben om tot onderwijs te komen. Voor een plaatsing in de Kansklas is een cluster 4 toelaatbaarheidsverklaring en een toeleiding zorg nodig. 

Aanmelden of meer informatie?

Verwijzers kunnen contact opnemen met onze aanmeldcoördinatoren. Zij denken graag met u mee...