De Kansklas is een onderwijs-zorgarrangement. Binnen de Kansklas vormen een leerkracht van de Leidse Buitenschool (cluster 4 onderwijs), een pedagogisch medewerker van Cardea, een gezinsbegeleider van Cardea en de gedragswetenschappers van de Leidse Buitenschool en Cardea een team. In de Kansklas zitten kinderen die zorg nodig hebben om tot onderwijs te komen. Voor een plaatsing in de Kansklas is een cluster 4 toelaatbaarheidsverklaring en een toeleiding zorg nodig.