Onderwijscoaching en klassentraining kan op aanvraag op de eigen onderwijslocatie worden ingezet door het voortgezet onderwijs (vo), speciaal voortgezet onderwijs (svo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Coaches vanuit Cardea geven individuele coaching of klassentrainingen. Aanmelden gaat via MBO Rijnland Leiden.