Pluscoaching wordt ingezet om overbelaste jongeren te helpen bij het behalen van hun startkwalificatie. Het is een vorm van ondersteuning voor jongeren met meervoudige problematiek: een combinatie van verschillende soorten probleemgedrag of problemen op meerdere levensgebieden. Pluscoaching is ‘systeemgerichte coaching’. Dat betekent dat er niet alleen met de jongere aan de slag wordt gegaan, maar ook met zijn omgeving. Meer informatie vind je op www.plusgroep.nu