Schoolmaatschappelijk werk MBO Rijnland is voor studenten vanaf 16 jaar die staan ingeschreven op het MBO Rijnland. Zij kunnen op een laagdrempelige manier gebruik maken van schoolmaatschappelijk werkers, online therapie en trainingen verzorgd door Cardea. Aanmelden gaat via MBO Rijnland,