Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Naast Wonend Mentor Plus

Je ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene is best een klus. Vooral voor jongeren waarbij ook andere problematiek meespeelt, zoals een licht verstandelijke beperking, trauma’s of persoonlijkheidsproblematiek. Daarbij is op jonge leeftijd een kind krijgen een hele grote verantwoordelijkheid. Je hebt dan eigenlijk een dubbele taak: zelfstandig worden en een kind groot brengen. Het netwerk is vaak beperkt en kan niet altijd voldoende ondersteuning bieden. In het Naast Wonend Mentorhuis Plus (NMW+) leer je stap voor stap wat het inhoudt om zelfstandig te wonen en jezelf te ontwikkelen.

Voor wie

 • Jongeren tussen de 16-23 jaar
 • (Aanstaande) jonge moeders met hun baby
 • Kwetsbaar vanwege eigen problematiek of een licht verstandelijke beperking
 • Onvoldoende netwerk om op terug te vallen
 • Behoefte aan intensieve begeleiding op maat

Wat houdt het in

 • Wij bieden intensieve behandeling op maat aan jongeren en (aanstaande) tienermoeders of jonge moeders. De behandeling richt zich op veiligheid, het bieden van structuur en het herstel van vertrouwen in zichzelf en anderen.
 • Jonge moeders (en vaders) ondersteunen we in de dagelijkse verzorging en opvoeding van hun kind. Daarbij is extra aandacht voor het stimuleren van een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind. Bij NWM+ wonen is vaak de laatste kans voor deze moeders en hun kind om met elkaar in een zo veilig en stabiel mogelijke gezinssituatie te wonen en een uithuisplaatsing te voorkomen.
 • We starten iedere behandeling met een ambulant voortraject van 2 tot 6 weken waarin samen met de jongere de situatie wordt onderzocht om te kijken wat er nodig is. Bij de behandeling is altijd een gedragswetenschapper betrokken voor eventuele diagnostiek en traumabehandeling.
 • Er zijn twee locaties in Lisse. Er wonen vijf jongeren en/of jonge moeders in de woning waar de naast wonend mentor naast woont. Er zijn twee plekken in de ‘satelliet woning’ verderop in Lisse waar cliënten naar kunnen doorstromen als zij daar aan toe zijn. Op beide plekken is 24uur beschikbaarheid mogelijk. Het team bestaat uit 4 vaste medewerkers die de jongeren begeleiden in hun ontwikkel- en huishoudelijke taken.
 • Het team heeft expertise in de ontwikkeling van hechtingsrelaties. Bij alle moeders en kind wordt de hechtingsrelatie in kaart gebracht (diagnostiek) en behandeld indien nodig. Maar ook bij jongeren zetten we in op herstellen van emotie regulatie en ontwikkelen van een positief beeld over zichzelf.
 • Het gezin, de familie en andere relevante personen uit het netwerk van de jongeren betrekken we zoveel mogelijk bij de hulpverlening. Bij de baby’s betekent dit ook dat de vaders deelnemen in de aanpak, indien zij in beeld zijn. Daarnaast werken we nauw samen met andere betrokken partijen, zoals de jeugdbescherming, de specialistische GGZ en het jeugd– en of wijkteam.

Wat is het doel

We willen dat jonge kinderen bij voorkeur bij hun eigen moeder/ouders opgroeien. En dat jongeren en jonge moeders de kans krijgen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Tijdens het programma wordt actief gewerkt aan specifieke doelen. We werken toe naar zo zelfstandig mogelijk worden. Alle jongeren worden begeleid bij de ontwikkeltaken die horen bij hun leeftijd en mogelijkheden. Bij jonge moeders werken we toe naar 'goed genoeg' ouderschap waarbij we kijken naar veiligheid, regelmaat en structuur en emotionele beschikbaarheid. Jongeren stromen uit naar een zelfstandige woning of gaan terug naar het eigen netwerk en soms stromen zij door naar een andere instelling.

Duur en locatie

We streven naar een uitstroomperspectief na 1,5 tot 2 jaar verblijf bij NWM+. Het verloop van het woon- en begeleidingstraject is afhankelijk van de ontwikkeling die iemand doormaakt. Het verblijf kan daarom ook korter of langer duren. De locatie van NWM+ is in Lisse.

Aanmelden

Voor dit traject is een verwijzing jeugdhulp of Wmo beschikking voor beschermd wonen nodig. Wil je meer informatie of een cliënt aanmelden? Neem contact op met onze aanmeldcoördinatie. Bekijk ook eens onze veelgestelde vragen.