Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Maansteenpad wordt veilige haven voor dakloze jongeren in Leiden

Een interview met projectleider Marieke Josten | 2 juni 2023

Marieke: 'Als jongeren geen hulp krijgen, is het heel moeilijk voor hen om zichzelf te redden' (Tekst en foto: Stijn Wielinga voor Sleutelstad)

Dakloze jongeren die nu nog samen met volwassenen door stichting De Binnenvest worden opgevangen in gebouw De Nieuwe Energie in Leiden, verhuizen na de zomer naar de opvanglocatie aan het Maansteenpad. Die wordt eerst nog verbouwd. Als dat klaar is, kunnen de dakloze jongeren er terecht. Vertegenwoordigers van begeleidende organisaties De Binnenvest en Cardea zeggen dat de nieuwe locatie jongeren stimuleert om hun leven weer op de rit te krijgen.

In de recente brief van wethouder Julius Terpstra, die gaat over daklozenhuisvesting, schrijft hij dat de begeleiding aan het Maansteenpad beter kan worden ingericht op wat jongeren tussen de 16 en 27 jaar nodig hebben. Tot deze maand werden er minderjarige, alleenstaande vluchtelingen (amv’ers) opgevangen, die inmiddels een nieuwe opvangplek hebben. Het pand heeft al slaap- en woonkamers, sanitair en een keuken. Er hoeven alleen nog extra kamers te worden bijgebouwd, dan is het pand geschikt als opvanglocatie.

Het pand aan het Maansteenpad wordt net als De Nieuwe Energie een 24-uurslocatie. Ieder uur van de dag is er specialistische hulp aanwezig, bedoeld voor jongeren die dag en nacht intensieve begeleiding nodig hebben. Uitgangspunt blijft dat jongeren die geen hulp nodig hebben, lokaal in de wijk worden opgevangen.

Kwetsbaarheid
Projectleider Nicky Verver bij De Binnenvest legt uit dat De Nieuwe Energie een risicovolle plek is voor dakloze jongeren. 'Door hun problematiek zijn ze kwetsbaar voor de invloed van sommige volwassenen. Dat belemmert hen in hun persoonlijke ontwikkeling. Ze hebben onvoldoende ruimte om na te denken over hun toekomst.'

Volgens Verver geven jongeren in spreekuren van De Binnenvest en Cardea aan dat ze het lastig en soms zelfs beangstigend vinden om met volwassen daklozen te worden opgevangen. 'Ze hebben vaak geen ervaring met het straatleven en zijn ook niet altijd opgewassen tegen de invloeden van volwassen daklozen die al langdurig gebruikmaken van de opvang en al heel lang problematiek ervaren', zegt Verver.

Onderdakprobleem

Rond jeugdzorg en de hulpverlening speelt vaak veel wet- en regelgeving. Volgens Marieke Josten, projectleider bij Cardea, maakt dat het soms lastig om goede hulpverlening te bieden aan dakloze jongeren. 'Als jongeren geen hulp krijgen, is het heel moeilijk voor hen om zichzelf te redden. Wanneer je geen netwerk hebt, is het bijna onmogelijk om voor jezelf onderdak te organiseren', zegt ze.

In de maatschappij zijn momenteel veel knelpunten. Niet alleen op het gebied van armoede, maar ook is er een huisvestingsprobleem. Josten: 'De groep daklozen die nu het sterkst groeit, is de groep die gewoon een inkomen heeft. Als ze aankloppen bij een sociaal wijkteam en zeggen dat ze geen huisvesting, maar wel inkomen hebben, dan krijgen ze te horen dat ze alleen maar een onderdakprobleem hebben. Het geld dat ze hebben, gaat dan op aan dure oplossingen voor huisvesting.'

Josten merkt na twintig jaar ervaring met dak- en thuisloze jongeren dat dakloosheid verschillende politieke gebieden raakt. 'Je hebt met onderwijs te maken, met justitie, met welzijn en met jongeren die lichamelijke klachten hebben. En er zijn ook veel politieke wisselingen op die portefeuilles.' Daarom denkt Josten dat een adequate aanpak tegen dakloosheid lastig is. 'Ik heb het idee dat de gemeente aandacht geeft aan urgentere problemen. Daardoor is het lastig om dakloosheid echt bespreekbaar te maken', besluit ze.

Het daklozenspreekuur van De Binnenvest en Cardea vindt dagelijks van 12.00 tot 16.00 uur plaats bij het Spil aan de Oude Rijn 59. Jongeren met acute dakloosheid kunnen daar terecht.

Luister meer over de misleidende stigma’s rond dakloze jongeren op https://sleutelstad.nl/2023/06...