Onze missie is

Samen werken aan een kansrijke toekomst voor ieder kind.

Ieder kind verdient het om zich goed te kunnen ontwikkelen. Als deze ontwikkeling wordt bedreigd door opgroei-, opvoed- of psychische problemen, bieden wij specialistische hulp. Wij werken hierbij altijd samen met het kind, de ouder(s) en belangrijke personen in hun omgeving. We houden vast tot zij weer vertrouwen hebben in een kansrijke toekomst. 

Kernwaarden

Samen, professioneel en oprecht

Dit zijn de kernwaarden van waaruit we werken en waarop we aanspreekbaar zijn. Kernwaarden die uitdrukken dat we het belangrijk vinden dat de kinderen en ouders die hulp bij ons krijgen zich gehoord, gezien en gesteund weten en de hulp krijgen die nodig is om zelf weer tot oplossingen te komen.

Visie

Gericht op krachten en mogelijkheden

Wij zijn overtuigd van de eigen kracht en mogelijkheden van kinderen, ouders, gezinnen en hun omgeving. Onze hulp is erop gericht hen te helpen deze kracht te vinden en te versterken, zodat we samen kunnen werken aan een duurzame verandering.  

Samen met en dichtbij

Vanuit de overtuiging dat een kind en zijn omgeving elkaar beïnvloeden, richten wij onze hulp altijd op (de relaties binnen en tussen) het gezin en het bredere sociale systeem. Samen met hen wordt het doel van de hulp bepaald en hoe er aan dit doel gewerkt wordt. Onze hulpverleners werken in de directe leefomgeving van het kind. Daarbij werken we vanuit de vraag ‘wat heeft dit kind nodig?’ van de ouders en van de bredere omgeving. Zo sluit onze hulp maximaal aan bij onze cliënten.

De beste hulp bieden

Kinderen, ouders, gezinnen verdienen de beste hulp. Onze professionals zijn betrokken en goed opgeleid. Wij blijven ons ontwikkelen, zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten in het vakgebied en we spelen in op (nieuwe) maatschappelijke- en vakinhoudelijke ontwikkelingen.

Wij kijken samen met onze cliënten naar wat nodig is en bieden maatwerk. Als het nodig is, gaan we op zoek naar creatieve en innovatieve oplossingen en durven we buiten de kaders te denken. We hebben een brede expertise in huis en als wij niet zelf de juiste hulp kunnen bieden, schakelen we collega’s in die dat wel kunnen.

 

N.B.: Omwille van de leesbaarheid worden een baby, dreumes, peuter, kleuter, schoolgaande kinderen en jongeren allemaal als kind aangeduid. Daar waar de term ouder wordt gebruikt kunt u ook verzorger lezen. Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld.

De PDF van de plaatplaat vindt u hier